Data: 25.07.2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 408860 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Od 2012 roku pełnię funkcję eksperta do spraw awansu zawodowego dla nauczycieli

zapraszam na moją stronę

W tym miejscu umieściłam najważniejsze dokumenty dotyczące mojego awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Staż rozpoczęłam 01 września 2005 roku.

Staż zakończyłam 31 maja 2008 roku.

06 czerwca złożyłam do dyrekcji sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

24 lipca 2008 odbyło się postępowanie kwalifikacyjne w  sprawie  mojego awansu we Wrocławskim Kuratorium.  Komisja  kwalifikacyjna  przeanalizowała mój dorobek zawodowy na podstawie przedłożonej dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy. Wszyscy członkowie komisji przyznali mi po 10 punktów (na 10 możliwych). Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.

MOJE DOKUMENTY:

Plan rozwoju zawodowego PLAN.doc

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego SPR.doc

§ 8 ust. 2 pkt 1 Opis i analiza działań w zakresie uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.pkt1.doc

§ 8 ust. 2 pkt 2 Opis i analiza działań w zakresie wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.pkt2.doc

§ 8 ust. 2 pkt 3Opis i analiza działań w zakresie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym  przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.pkt3.doc

§ 8 ust. 2 pkt 4a Opis i analiza działań w zakresie opracowania i wdrożenia programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.pkt4a.doc

§ 8 ust. 2 pkt 4b Opis i analiza działań w zakresie wykonywania zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.pkt4b.doc

§ 8 ust. 2 pkt 4c Opis i analiza działań w zakresie poszerzania zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.pkt4c.doc


Poniżej do pobrania, kilka przydatnych aktów prawnych:


Karta Nauczyciela(26.01.1982)© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa