Data: 25.07.2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 408868 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Szkoła Podstawowa nr w Kątach Wrocławskich

    Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich powstała w 1955 r. Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch budynkach. Nauczanie zintegrowane przy ulicy Żeromskiego, a nauczanie blokowe przy ulicy 1-go Maja.

Mimo swojej pięćdziesięcioletniej historii placówka wygląda znakomicie, ponieważ w ostatnich czasie wykonano w niej gruntowne remonty i modernizacje wnętrza i otoczenia.

Do SP nr 1 obecnie uczęszcza około 400 uczniów, uczących się w 17 oddziałach. Kadra nauczycielska to 30 osobowy zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich jest bardzo dobrze znana i postrzegana przez środowisko lokalne, posiada bogatą, kilkudziesięcioletnią tradycję.

Uczniowie kąteckiej "Jedynki" od lat uzyskują wysokie wyniki w zewnętrznych egzaminach sprawdzających ich wiedzę i umiejętności. W ostatnich latach były one wyższe od średniej województwa.

Oprócz lekcji obowiązkowych w szkole działają różne koła zainteresowań, w których uczestniczą chętni uczniowie. Są to np: koła teatralne, sportowe, przedmiotowe, artystyczne, językowe, informatyczne. Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dostosowany jest do odwozów uczniów, aby umożliwić uczestnictwo w nich każdemu dziecku.

© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa