Data: 25.07.2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 408868 osobą
odwiedzającą tę stronę.


INTERAKTYWNE ZADANIA DLA UCZNIÓW KLASY V

1. ZAPIS LICZB DZIESIĘTNYCH SŁOWNIE

UZUPEŁNIJ LUKI

2. LICZBY DZIESIĘTNE ZAPISANE ZAPISANIE SŁOWNIE I CYFRAMI

DOBIERANIE

3. ZAMIANA LICZB DZIESIĘTNYCH NA WYRAŻENIA DWUMIANOWANE

UZUPEŁNIJ LUKI

4. ZAMIANA WYRAŻEŃ DWUMIANOWANYCH NA LICZBY DZIESIĘTNE

UZUPEŁNIJ LUKI

5. ZAOKRĄGLANIE LICZB DZIESIĘTNYCH

UZUPEŁNIJ LUKI

6. ZAOKRĄGLANIE DO JEDNOŚCI

DOBIERANIE

7. CECHY PODZIELNOŚCI

DOBIERANIE

8. LICZBY PIERWSZE I ZŁOŻONE, WIELOKROTNOŚCI I DZIELNIKI

DOBIERANIE

9. LICZBY PRZECIWNE

ROZSYPANKA

10. WIELOKROTNOŚCI I DZIELNIKI, LICZBY PIERWSZE I ZŁOŻONE

TEST

11. PORÓWNYWANIE LICZB DZIESIĘTNYCH

ROZSYPANKA

12. WIELOKĄTY FOREMNE - DEFINICJA

ROZSYPANKA

13. WIELOKĄTY FOREMNE

TEST

14. SUMA KĄTÓW W TRÓJKĄCIE

DOBIERANIE

15. SUMA KĄTÓW W CZWOROKĄCIE

DOBIERANIE© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa