Data: 25.07.2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 408867 osobą
odwiedzającą tę stronę.


INTERAKTYWNE ZADANIA DLA UCZNIÓW KLASY IV

1. ZAPIS LICZB CYFRAMI

ZADANIA Z LUKĄ - Zapisz podane liczy cyframi.

2. ZAPIS LICZB CYFRAMI I  SŁOWNIE

DOBIERANIE - Połącz w pary liczby zapisane słownie z liczbami zapisanymi cyframi.

3. JEDNA LICZBA NIE PASUJE

ZADANIA Z LUKĄ - Zapisz liczbę, która nie pasuje do zestawu.

4. ZAPIS LICZB SŁOWNIE

ZADANIA Z LUKĄ - Zapisz podane liczby słownie.

5. BUDOWANIE LICZB

ZADANIA Z LUKĄ - Zapisz liczby spełniające określone warunki.

6. UŁAMKI ZWYKŁE

DOBIERANIE - Połącz zapis słowny ułamka zwykłego z zapisem cyframi.

7. PORÓWNYWANIE UŁAMKÓW

ZADANIE Z  LUKAMI - Porównaj ułamki o wspólnych mianownikach.

8. PORÓWNYWANIE UŁAMKÓW

ZADANIE Z  LUKAMI - Porównaj ułamki o wspólnych licznikach.© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa