Data: 25.07.2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 408860 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Moje kwalifikacje:
 • W 1997 r. ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze na wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki o kierunku matematyka. Uzyskałam tytuł licencjata.

 • W 1999 r. ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze na wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki o kierunku matematyka. Uzyskałam tytuł magistra.

 • W 2002 r. ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze w Instytucie Techniki.

 • 23.07.2003 r. uzyskałam stopnień zawodowy nauczyciela mianowanego.

 • 24.07.2008 r. uzyskałam stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
W ciągu mojej pracy ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

 • Rok 2000
 • - Warsztaty "Uczeń zbuntowany"

 • Rok 2001
 • - Kurs doskonalący "Awans zawodowy nauczycieli"
  - Kurs doskonalący "Kurs z zakresu podstaw prawa oświatowego"
  - Kurs doskonalący "Profilaktyka środowiskowa - tworzenie i realizacja programów"
  - Kurs doskonalący "Wewnątrzszkolny system oceniania"
  - Kurs doskonalący "Internet w praktyce nauczyciela"

 • Rok 2002
 • - Kurs doskonalący "Ewaluacja zajęć dydaktycznych"
  - Kurs doskonalący "Kierownik wycieczek szkolnych"
  - Kurs doskonalący "Matematyka z kalkulatorem"
  - Kurs doskonalący "Dysleksja u dzieci i młodzieży - zasady postępowania w szkole i w domu"
  - Kurs doskonalący "Intel - nauczanie ku przyszłości"

 • Rok 2003
 • - Kurs doskonalący "Diagnozowanie umiejętności uczniów. Programy naprawcze"
  - Zajęcia warsztatowe "Zadania życiowe, podchwytliwe, interdyscyplinarne - czemu są cenne?"
  - XII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - Międzyzdroje
  - Kurs doskonalący "Standardy egzaminacyjne - Diagnoza osiągnięć szkolnych - Analiza wyników testowania"
  - Kurs doskonalący "Promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki edukacyjnej"
  - Kurs doskonalący "Jak spełniać wymogi reformy na lekcjach matematyki?"
  - Warsztaty "Z Eureką do sukcesu na egzaminie. Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych do lepszego przygotowania uczniów do egzaminu"
  - V Warsztaty Matematyczne Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - Opole

 • Rok 2004
 • - Zajęcia warsztatowe "Pomyśl, odkryj, udowodnij"
  - Kurs doskonalący "Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej"

 • Rok 2005
 • - Szkolenie "Wykorzystanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia szkoły podstawowej"

 • Rok 2006
 • - XV Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - Grudziądz
  - Konferencja metodyczna "Program naprawczy dla szkoły"
  - Kurs doskonalący "Chcę być nauczycielem dyplomowanym"
  - Kurs języka angielskiego dla początkujących
  - Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu

 • Rok 2007
 • - Kurs doskonalący "Matematyka z Cabri II PL - cz 1"
  - XVI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - Muszyna
  - Szkolenie "Technologie informacyjne i edukacja multimadialna w praktyce szkolnej"

 • Rok 2008
 • - XVII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - Kielce
  - Szkolenie "Praca z uczniem zdolnym"
  - Szkolenia "Zasady przystąpienia do sieci szkół promujących zdrowie"
  - Szkolenia "Jak złożyć wniosek o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego"

 • Rok 2009
 • - XVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - Radom

 • Rok 2010
 • - Konferencja metodyczno- wychowawcza "Zagrożenia wychowawcze cyberprzestrzeni"

 • Rok 2011
 • - Konferencja metodyczno – wychowawcza „Zagrożenia wychowawcze cyberprzestrzeni”
  - Konferencja dla nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych "Uwarunkowania i efekty wykorzystania współczesnej technologii informacyjnej w edukacji"
  - Seminarium "Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej"
  - "WebQuest w Webuzzie" - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, kurs e-learningowy
  - Kurs e-learningowy "Dziecko w sieci" z zakresu tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie
  - Kurs e-learningowy podstawowy GeoGebry”
  - „Kurs średniozaawansowany GeoGebry” i otrzymanie Certyfikatu Użytkownika GeoGebry”
  - „Kurs podstawowy platformy e-learningowej Moodle”

 • Rok 2012
 • - XXI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki - Kraków
  - Warsztaty GWO pt. „Matematyka TRZY-CZTE-RY! O kluczowych zmianach w klasach 3 i 4 oraz o strategiach liczenia”
  - Forum Innowacyjnych Nauczycieli, udział w warsztatach – Warszawa
  - Rada szkoleniowa „Konstruowanie PDW i IPET”
  - Rada szkoleniowa „Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole”,
  - Szkolenie kandydatów na Eksperta do spraw awansu zawodowego

 • Rok 2013
 • - Konferencja ORE „Jakich systemowych rozwiązań w kształceniu uczniów zdolnych potrzebuje współczesna szkoła?”
  - Warsztaty podczas Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Warszawie
  - Spotkanie z przedstawicielem wydawnictwa WSiP – szkolenie z platformą WSiPnet
  - XXII Krajowa Konferencja Nauczycieli Matematyki Łódź pt. „Co nowego w nauczaniu matematyki?”
  - Kurs e-learningowy „eTwinning dla początkujących"
  - Kurs e-learningowy „Tydzień z WEB 2.0"
  - I zjazd szkoły moderatorów programu Aktywna Edukacja - Warszawa
  - Kurs e-learningowy dla moderatorów w projekcie Aktywna Edukacja
  - Rada szkoleniowa "Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora"
  - Kurs e-learningowy w projekcie Aktywna Edukacja - mentor 13 osobowej grupy

 • Rok 2014
 • - II zjazd szkoły moderatorów programu Aktywna Edukacja - Warszawa
  - XXIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki HEL "Matematyka na czasie"
  - XIX Wojewódzkie Warsztaty Matematyczne OPOLE "Matematyka w szkole po roku 2015"
  - II Regionalny Zjazd Nauczycieli Informatyki
  - Spotkanie z przedstawicielem wydawnictwa GWO
  - Rada szkoleniowa „Praca z dzieckiem o obniżonym wieku szkolnym”
  - e-konferencja Wsip TIK na lekcjach - jak zacząć?
  - e-konferencja Wsip TIK - sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji - Inspiracje 2014 - Jak uczynić polska szkołę jeszcze lepszą? Warszawa
  - Szkolenie “„Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki” - projekt Piktografia Poznań
  - Szkolenie OKE “Matematyka na sprawdzianie od 2015 r.” Wrocław
  - Seminarium eTwinning Dublin
  - Szkolenie dla egzaminatorów OKE - sprawdzian szóstoklasisty 2015 matematyka

 • Rok 2015
 • - XXIV Krajowa Konferencja Nauczycieli Matematyki Kościelisko/Zakopane "Czas na matematykę!"
  - III Regionalny Zjazd Nauczycieli IT w Edukacji
  - e-konferencja "Liczy się nie tylko sprawdzian"
  - Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
  - Szkolenie "Wspieranie nauczycieli w projektowaniu własnej pracy dydaktycznej w kontekście rządowego projektu zmian - Warszawa
  - e-konferencja "Matematyka pomysłem rysowana - o roli rysunku w nauczaniu matematyki"


© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa