JEDNA LICZBA NIE PASUJE

W każdym zestawie liczb jedna nie pasuje. Znajdź ją i zapisz, a następnie kliknij: SPRAWDŹ.
567, 854, 56, 245, 543

756, 876, 936, 654, 726

679, 705, 492, 857, 903

354, 452, 754, 605, 951

770, 282, 708, 300, 446