OBWÓD PROSTOKĄTA

Ile wynoszą obwody prostokątów o podanych bokach.
3 cm i 4 cm cm 2 cm i 6 cm cm 8 cm i 5 cm cm
11 m i 5 m m 23 m i 3 m m 4 m i 17 m m
10 cm i 15 cm cm 18 cm i 22 cm cm 23 cm i 11 cm cm