PORÓWNYWANIE UŁAMKÓW O TAKICH SAMYCH LICZNIKACH

Porównaj ułamki i liczby mieszane o wspólnych licznikach. Wstaw znak > lub <.
1/5 1/4 2/3 2/4 4/8 4/7
7/11 7/12 6/13 6/10 14/16 14/15
3 1/6 3 1/5 2 4/7 1 4/5 5 3/4 5 3/5