PORÓWNYWANIE UŁAMKÓW O TAKICH SAMYCH MIANOWNIKACH

Porównaj ułamki i liczby mieszane o wspólnych mianownikch. Wstaw znak > lub <.
1/5 3/5 3/4 2/4 4/7 6/7
4/11 2/11 6/13 7/13 14/16 15/16
3 1/6 3 2/6 2 5/8 1 7/8 5 3/4 5 2/4