Data: 19.11.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 299066 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Wyboru do Rady Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2007/2008

 

  • Chętni uczniowie z klasy IV i V zgłaszają swoją kandydaturę do przewodniczącego klasy.
  • Przewodniczący do poniedziałku 28 maja przekazuje listę z nazwiskami kandydatów ze swojej klasy do Justyny Gidzińskiej z klasy VIC.
  • Od 28 maja kandydaci mogą w szkole rozwieszać plakaty lub rozdawać ulotki reklamujące jego osobę.
  • We wtorek 12-go czerwca zostaną przeprowadzone tajne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

Kandydat do Rady SU powinien spełniać następujące wymagania:

 

- mieć co najmniej dobre zachowanie,

- dbać o dobre imię i honor szkoły, oraz piękno mowy ojczystej,

- zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

- udzielać pomocy osobom potrzebującym,

- przestrzegać zasady współżycia społecznego, przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,

- być sumiennym i pracowitym, wywiązywać się z obowiązków szkolnych,

- mieć ciekawe pomysły.© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa