Data: 19.11.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 299069 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Góra Grosza 2007

1. Organizatorem ósmej edycji jest Towarzystwo NASZ DOM, z siedzibą w Warszawie.

2. Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.

3.Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom osieroconym wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dziecka.

4. Sposób realizacji akcji:
- akcja przeprowadzona jest przez zbiórkę monet groszowych (od 1 gr. do 50 gr.)  we wszystkich typach szkół w całej Polsce od 15 do 26 października 2007 r.

- możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety mogą, zebrane w dużej ilości, stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.


5. Metoda przeprowadzania akcji na terenie naszej szkoły:
- Samorząd Szkolny z opiekunem panią Joanną Palińską tworzy Komisję "Góry Grosza".
- Zbiórka przeprowadzana jest przez zbiórkę ogólnoszkolną.
- Po zakończeniu zbiórki w szkole Komisja przelicza zebrane pieniądze, wypełnia protokół zbiórki i przesyła zebrane fundusze na konto Towarzystwa Nasz Dom.

6. Organizatorzy fundują nagrody dla szkół, które zebrały najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły.

7. Skład Komisji "Góry Grosza" w naszej szkole:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Joanna Palińska

Przewodnicząca SU – Maria Szwaj

Zastępca SU –  Aleksandra Rajkowska

Skarbnik SU – Aleksandra Rajewska© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa