Data: 19.11.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 299069 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Wpływ sztuki składania papieru na rozwój dziecka

 Zajęcia z wykorzystaniem sztuki Origami rozwijają: myślenie twórcze, konstrukcyjne, wyobraźnię przestrzenną, sytuacyjną, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, dokładności i dyscypliny.

Systematyczne wykorzystywanie tej sztuki podczas zajęć pozwala na doskonalenie zdolności manualnych dziecka, wzbogacanie jego wrażliwości na otaczający świat, wzbudza naturalną chęć poznania przyrody czy otaczającego świata.

Origami wymaga od dziecka precyzji składania, wymaga wielkiej koncentracji - poszczególne czynności muszą być wykonane ściśle według określonej kolejności. Jest tu, więc miejsce na naukę logicznego myślenia. Posiada ona szeroki walor uspokajający, rozbudza zainteresowania oraz chęć nowych poszukiwań.

Składanie papieru wymaga koncentracji, dziecko zapamiętuje kolory, kształty, sposoby zgięć o różnym stopniu zaawansowania, samo odkrywa nowe kombinacje, które dowartościowują go jako twórcę oraz systematycznie wpływają na rozwój podstawowych procesów uczenia się.

Składanie figurek origami doskonali precyzje ruchów rąk, a samodzielna manipulacja modelem odgrywa ważną rolę w procesie rozwijania wyobraźni. Dziecko poznaje zmysłami odpowiednie konstrukcje, dokonuje analizy własnych możliwości.

Składanie papieru rozwija pasję twórczą dzieci, daje pełne zadowolenie i poczucie samodzielności w odniesieniu do wykonywanej pracy. Origami jest jednocześnie zabawą i nauką kompozycji, wyczucia proporcji, przestrzeni na płaszczyźnie.

Sztuka origami może również znaleźć zastosowanie w matematyce, przede wszystkim poprzez ćwiczenia w orientacji w stosunkach czasowo-przestrzennych, wyodrębnianie cech wielkościowych, porównywanie ich, szukanie cech wspólnych, ocena wielkości, koloru, kształtu czy materiału.

 

Literatura:

Dorota Dziamska „Smoki i inne papierowe cuda” BPWOG „MAG”, Poznań 1997.

Internet: www.origami.art.pl© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa