Data: 19.11.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 299069 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Ekspert do spraw awansu zawodowego

 Od 15 marca do 10 maja 2012 roku uczestniczyłam w pierwszej części szkolenia „Ekspert”. Było ono prowadzone w trybie on-line i kończyło się egzaminem w formie testu na platformie e-learningowej. Druga cześć szkolenia to dwa trzydniowe zajęcia warsztatowe, które odbyły się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Całość szkolenia zakończona była egzaminem.

Podczas szkolenia realizowane były następujące moduły:

- Prawo pracy eksperta,

- Zespołowy charakter pracy eksperta,

- Egzamin i rozmowa przeprowadzona przez komisję egzaminacyjną i kwalifikacyjną,

- Ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli,

- Informacje MEN,

- Etyczne aspekty pracy eksperta,

- Warsztat pracy eksperta.

DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU

DECYZJA O WPISIE NA LISTĘ EKSPERTÓW

 29 października 2012 roku dokonano kolejnej aktualizacji i znalazłam się na liście ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowy.

Zobacz listę ekspertów z województwa dolnośląskiego:

http://men.gov.pl/images/stories/eksperci/dolnoslaskie.htm© od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa