Data: 19.11.2019 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2017 - 20:32
Napisz do mnie !

Jesteś 299069 osobą
odwiedzającą tę stronę.


Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

w pierwszym półroczu roku szkolnego 2006/2007.

 
           Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich liczy 25 członków. Opiekunem Samorządu jest pani Joanna Palińska. W pierwszym semestrze tego roku odbyło się 7 zebrań ogólnych samorządu i 22 spotkania z grupami indywidualnymi.

Działalność Samorządu Uczniowskiego miała na celu:

1. Powołanie SU. Wybór przewodniczącej: Justyna Gidzińska, zastępcy: Anna Duszkiewicz i skarbnika: Wojciech Dudziec .

2. Ustalenie planu pracy na pierwsze półrocze. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prowadzenie tablicy samorządu na piętrze szkoły i poszczególne zadania.

3. Znowelizowanie regulaminu SU.

4. Wykonanie pamiątkowego zdjęcia członków samorządu, zawieszenie go na tablicy.

5. Utworzenie redakcji „Gazetki Szkolnej” i wydawanie miesięcznika cieszącego się coraz większą popularnością. Wyłanianie pięciu w miesiącu zwycięzców konkursu „Rusz Głową”.

6. Współpraca z Fundacją REBA. Kontynuacja akcji „Zbierając zużyte baterie chronisz środowisko”. Odnotowywanie ilości przyniesionych przez uczniów zużytych baterii. Przedstawianie zestawienia zbiórki baterii na klasę.

7. Współpraca z Fundacją  na Rzecz Odzysku Aluminowych Puszek po Napojach RECAL. Zbiórka puszek. Odnotowywanie ilości przyniesionych przez uczniów aluminiowych puszek. Przedstawianie zestawienia zbiórki puszek na klasę. Przystąpienie szkoły do Ogólnopolskiego Konkursu „Puszkowy Omnibus” organizowanego przez tę Fundację. W etapie szkolnym konkursu uczestniczyło 17 chętnych uczniów, trzech najlepszych zakwalifikowało się do etapu regionalnego, który odbył się w Złotoryi. Dwoje naszych uczniów osiągnęło najwyższy wynik w regionie i zakwalifikowało się do finału konkursu, który odbył się w Warszawie. Wojciech Krupski zdobył I miejsce w tym Ogólnopolskim Konkursie, Natalia Piotrowska IV. Obaj otrzymali aparaty cyfrowe.

8. Samorząd Uczniowski naszej szkoły jak co roku pomaga osobom potrzebującym. We wrześniu wspieraliśmy Fundację Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty". Nasza pomoc polegała na sprzedaży kalendarzyków i zbieraniu funduszy na rzecz podopiecznych fundacji. Zebraliśmy i przekazaliśmy na konto Fundacji 85 złotych.

9. 15 września Samorząd Uczniowski przeprowadził apel z okazji „Dnia Ziemi”. Zorganizowaliśmy sprzątanie przez uczniów podwórka szkolnego.

10. Przygotowanie i poprowadzenie dyskoteki z okazji Dnia Chłopca, zorganizowanie wyborów w trzech kategoriach: najprzystojniejszy uczneń, najładniejszy uśmiech i najsympatyczniejszy kolega.

11. Zakupienie bawełnianych, żółtych koszulek i zrobienie na nich nadruku z logo naszej szkoły. Sprzedaż koszulek w cenie 15 złotych. Promocja naszych uczniów i szkoły w środowisku.

12. Przygotowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanie przez uczniów upominków dla wszystkich pracowników szkoły (obecnych i emerytowanych).

13. Zorganizowanie w klasach I – VI akcji „Góra Grosza”, mającej na celu pomoc dzieciom osieroconym. Zebraliśmy i przekazaliśmy na konto Towarzystwa Nasz Dom 131 zł 40 gr.

14. Zorganizowanie akcji „Znicz”. Odwiedzenie 3 listopada grobów na kąteckich cmentarzach i uczczenie pamięci ludzi zmarłych.

15. Zorganizowanie 22 listopada, podczas spotkań indywidualnych z rodzicami akcji sprzedaży ciast, kawy, herbaty, koszulek, kubeczków i „Gazetek Szkolnych” celem pozyskania środków finansowych. Zebraliśmy 182 złote.

16. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszą, najoryginalniejsza kartkę świąteczną. Wyboru najładniejszych prac dokonało jury w składzie: p. Elżbieta Warchoł, p. Elżbieta Drabo, p. Małgorzata Klimczak i p. Joanna Palińska. Wyłoniło 15  uczniów, którzy wykonali najpiękniejsze, najestetyczniejsze i najoryginalniejsze kartki świąteczne. Samorząd Uczniowski ze swoich zgromadzonych funduszy zakupił nagrody, które zostały wręczone zwycięzcom podczas świątecznego apelu.

17. Zgłoszenie szkoły do konkursu „Super Szkoła”. Rozdanie wychowawcom klas I – VI ankiet dla uczniów, sporządzenie imiennej listy badanych uczestników i przesłanie zgłoszenia szkoły do organizatorów.

18. Zorganizowanie 17 stycznia, podczas zebrania ogólnego w szkole akcji sprzedaży ciast, kawy, herbaty, koszulek, kubeczków i „Gazetek Szkolnych” celem pozyskania środków finansowych. Zebraliśmy 194 złote.

19. Comiesięczne rozliczanie się z funduszy zgromadzonych ze sprzedaży „Gazetki Szkolnej” i wydanych pieniędzy na potrzeby Samorządu.

20. Prowadzenie księgi protokołów  z zebrań i spotkań członków Samorządu Uczniowskiego.

21. Umieszczanie na prywatnej stronie internetowej opiekuna SU informacji o pracach wykonywanych przez Samorząd Uczniowskich.

22. Zaplanowanie zadań na drugie półrocze.

mgr Joanna Palińska

                                                                                                                   © od 2006 Joanna Palińska.  Creative Commons Attribution Licencje Creative Commons (CC-BY) - Uznanie Autorstwa